Legestue

Velkommen til Legestue med sang og sanglege i Sognegården

Fredag den 22. november!


Legestuen er åben fra 09.00 til 12.00 og alle børn i aldersgruppen 1-3 er velkomne sammen med deres voksne
.


Husk madpakken - vi gi'r kaffen